Aktiviteter | Bestyrelse | Medlemssiden (log-in) | Indmeldelse | Maximalt.dk
 
Aktiviteter 2018liste

25 maj 2018

Maximesterskabet 2018


Fyn Cup bliver igen sejladsen, hvor Maximesterskabet 2018 afgøres i perioden 25. – 27. maj 2018

Princippet for sejladsen bliver som tidligere, sejl så hurtigt du kan i dit løb, hvorefter den Maxi båd med den hurtigste præmie tid overalt bliver vinder af maximesterskabet 2018.

Husk, at det ikke er bådene, som sejler om maximesterskabet, men at det er ejerne som dyster om at blive maximester. Det er kun medlemmer af Dansk Maxi Klub der kan deltage i mesterskabet.

Opfordring til jer alle, kontakt de Maxi sejlere i møder hjemme eller i Bogense (uden maxi stander), og fortæl dem om mesterskabet og vores klub.

Husk at 5 deltagende både af samme type får eget løb!

Information om sejladsen, og tilmelding
kan ske på http://palbyfyncup.dk/

Tilmeldte medlemmer er pr. 2018-05-22:

Fenix Kong-kurs D 923 Kurt Corfixsen Lynæs
Magic Puff DEN 82 Johnny Christensen Hou
1000 Eauzone DEN 642 Knud Møller Egå
999 Dohni DEN 409 Mogens Kirkelund Aabenraa
909 Lavida DEN 44 Frank Rhode Lynæs
909 Havheksen DEN 88 Bent de Jong Fredericia
84 Isabel DEN 436 Carsten Højgaard Fredericia
84 Lømmel DEN 1041 Bent Jensen Lynæs
77 Nanok DEN 2775 Ulf Dinesen Kalundborg

Tilmeldte som ikke står opført med båden som medlem af Dansk Maxi Klub

77 Flyv DEN 2422 Per Vedby Jørgensen Kolding
Maxi 80 R Frigga DEN 49 Erik Skovgaard Lemvig


Ohøj og god vind, Peter S.30 maj 2018

Resultatliste fra Mesterskabet 2018


Foreløbige resultater kl. 20:06 d. May 28, 2018

Maximesterskabet 2018


Foreløbig resultatliste fra Fyn Cup.
Placering Korrigeret sejltid

165 1:13:51:30 Maxi 1000 Eauzone DEN 642 Knud Møller Egå
167 1:13:54:27 Maxi 909 Lavida DEN 44 Frank Rhode Lynæs
170 1:13:57:43 Maxi 999 Dohni DEN 409 Mogens Kirkelund Aabenraa
178 1:14:07:40 Maxi Fenix Kong-kurs DEN 923 Kurt Corfixen Lynæs
191 1:14:36:44 Maxi 84 Isabel DEN 436 Carsten Højgaard Fredericia
196 1:14:46:53 Maxi 84 Lømmel DEN 1041 Bent Jensen Lynæs
204 1:15:47:22 Maxi Magic Puff DEN 82 Johnny Christensen Hou
213 1:23:37:08 Maxi 77 Nanok DEN 2775 Ulf Dinesen Kalundborg

Gennemførte ikke sejladsen
Maxi 909 Havheksen DEN 88 Bent de Jong Fredericia


Tilmeldte som ikke står opført med båden som medlem af Dansk Maxi Klub

138 1:12:41:57 Maxi 80 R Frigga DEN 49 Erik Skovgaard Lemvig

Gennemførte ikke sejladsen
Maxi 77 Flyv DEN 2422 Per Vedby Jørgensen Kolding
11 november 2018

Deadline MAXI Nyt Nr. 4 2018


Nummer 4 - 2018 af MAXI Nyt udkommer medio december 2018
Dead-line er 11. november 2018.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub18 november 2018

Generalforsamling 2018


Dansk Maxi Klub indkalder til ordinær generalforsamling
søndag den 18. november 2018 kl. 1200.

Sted: Klubhuset for Veddelev Strands Bådelaug.
Fiskervejen 75, Veddelev, 4000 Roskilde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og godkendelse af samme.
3. Årsregnskab og godkendelse af samme.
4. Budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:

Bestyrelse
Jens Peter Nielsen, modtager genvalg
Peter Steen Nielsen, modtager genvalg
Poul Erik Larsen, modtager genvalg
Gunnar Kloster udtræder af bestyrelsen
Suppleanter
Helmut Sørensen, modtager genvalg
Steen Cassøe, modtager genvalg
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Love.
8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober - ref. Vedtægter)
9. Eventuelt


Efter generalforsamlingen spiser vi frokost. Pris 50,- kr. pr. person, inkl. drikkevarer .

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din tilmelding senest den 11. november.

Tilmelding foretages her.

Klubbens beklædning – kan købes efter generalforsamlingen,
så husk også at medbringe kontanter hertil..

Forslag til behandling på ordinær generalforsamling
skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober

Vel mødt til generalforsamling

På bestyrelsens vegne
Jens Peter Nielsen / Formand24 november 2018

Maxilørdag


Maxilørdag bliver i år den 24 november

Vi mødes kl 13:00 hos Martin ved Dansk Marineudstyr på adressen:

Industrivej 1,
6000 Kolding

Her kommer salgsschef hos Watski Helle Jespersen og fortæller om klargøring og vedligehold af vores maxier.

Ud over Helle og Martin vil der være mekaniker og bådebygger tilstede

Som sædvanlig byder Martin på lidt spiseligt, han har også lovet at komme med nogle skarpe Maxi tilbud

Når vi har handlet færdig går turen til Marina Syd, hvor vi skal nyde Anjas hjemmebagte kage til kaffen.
på adressen:

Kolding Bådelaug

Skamlingsvejen 5
6000 Kolding

Vi håber på nogle hyggelige timer sammen og afslutter med Kong Fiddes Livret

Der må påregnes en egenbetaling på ca. 100 kr til aftensmaden, drikkevarer medbringes.

Tilmelding senest den 18 november her.
På glædelig gensyn.

Anja og Tommy
Tlf. 24 83 96 98
03 februar 2019

Deadline MAXI Nyt Nr. 1 2019


Nummer 1 - 2019 af MAXI Nyt udkommer medio marts 2019.
Dead-line er 03 februar 2019.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub05 maj 2019

Deadline MAXI Nyt Nr. 2 2019


Nummer 2 - 2019 af MAXI Nyt udkommer medio juni 2019.
Dead-line er 5 maj 2019.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub08 september 2019

Deadline MAXI Nyt Nr. 3 2019


Nummer 3 - 2018 af MAXI Nyt udkommer medio oktober 2019.
Dead-line er 8. september 2019.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub