Aktiviteter | Bestyrelse | Medlemssiden (log-in) | Indmeldelse | Maximalt.dk
 
Aktiviteter 2017liste

31 maj 2017

Resultatliste fra Mesterskabet 2017


Foreløbige resultater kl. 13:28 d. May 28, 2017

Maximesterskabet 2017


Foreløbig resultatliste fra Fyn Cup.
Placering Korrigeret sejltid

94 1:17:23:37 MAXI 999 DOHNI DEN 409 Mogens Kirkelund Aabenraa

132 1:18:46:50 MAXI 84 ISABEL DEN 436 Carsten Højgaard Fredericia

137 1:19:18:38 Fenix Kong-kurs DEN 923 Kurt Corfixen Lynæs

Gennemførte ikke sejladsen
MAXI 909 BIANCA CASTAFIORE DEN 909 Knud V T Lassen Aarhus

Tilmeldte som ikke står opført med båden som medlem af Dansk Maxi Klub

133 1:18:48:14 Fenix Olivia DEN 701 Esben Madsen Gyldendal

Gennemførte ikke sejladsen
MAXI 77 Lady Blue DEN 2336 Bruno Neigaard Kolding


04 november 2017

Maxilørdag


Maxilørdag den 4. november i Kolding.

Vi mødes kl 13:00 hos Martin ved Dansk Marineudstyr på adressen:

Industrivej 1,
6000 Kolding

Her kommer Kasper Hollesen fra Hempel og holder et indlæg om:
* nye bundmalingsregler i Danmark som gælder fra 1.juli 2018 - ifølge BPR reglementet.

* HEMPEL er 100%klar til BPR!!

* HEMPELS's "Silic One" fouling-release maling / biocid-fri bundmaling

* Nye produkter og kampagner til Sæson 2018.

* HEMPEL er titel-sponsor på verdens største Kapsejladsstævne;
* HEMPEL WORLD SAILING CHAMPIONSHIP AARHUS 2018

* HEMPEL 's bud på "den optimale Forårsklargøring af båden "

Ud over Kasper vil der være mekaniker og bådebygger til stede.

Som sædvanlig byder Martin på lidt spiseligt, han har også lovet at komme med nogle skarpe Maxi tilbud.

Når vi har handlet færdig går turen til Marina Syd, hvor vi skal nyde Anjas hjemmebagte kage til kaffen.
på adressen:

Kolding Bådelaug
Skamlingsvejen 5
6000 Kolding

Vi håber på nogle hyggelige timer sammen og afslutter med Kong Fiddes Livret

Der må påregnes en egenbetaling på ca. 100 kr til aftensmaden,
drikkevarer medbringes.

Tilmelding senest den 29 oktober.

På glædelig gensyn.
Anja og Tommy
Tlf. 24 83 96 98
12 november 2017

Deadline MAXI Nyt Nr. 4 2017


Nummer 4 - 2017 af MAXI Nyt udkommer medio december 2017
Dead-line er 12 november 2017.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub12 november 2017

Generalforsamling 2017


Dansk Maxi Klub indkalder til ordinær generalforsamling
søndag den 12. november 2017 kl. 1200.

Sted: Klubhuset for Veddelev Strands Bådelaug.
Fiskervejen 75, Veddelev, 4000 Roskilde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:

Bestyrelse
Christian Crüger
Gunnar Kloster
Steffen Pedersen
Suppleanter
Helmut Sørensen
Steen Cassøe

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Love.
8. Indkomne forslag
(skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober - ref. Vedtægter)
9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen spiser vi frokost.
Pris 50,- kr. pr. person, inkl. drikkevarer.

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din tilmelding senest den 06. november.

Tilmelding foretages her.

Klubbens beklædning – kan købes efter generalforsamlingen,
så husk også at medbringe kontanter hertil..

Forslag til behandling på ordinær generalforsamling
skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober

Vel mødt til generalforsamling

På bestyrelsens vegne
Jens Peter Nielsen / Formand04 februar 2018

Deadline MAXI Nyt Nr. 1 2018


Nummer 1 - 2018 af MAXI Nyt udkommer medio marts 2018.
Dead-line er 04 februar 2018.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub07 maj 2018

Deadline MAXI Nyt Nr. 2 2018


Nummer 2 - 2018 af MAXI Nyt udkommer medio juni 2018.
Dead-line er 7 maj 2018.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub09 september 2018

Deadline MAXI Nyt Nr. 3 2017


Nummer 3 - 2018 af MAXI Nyt udkommer medio oktober 2018.
Dead-line er 9 september 2018.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub