Aktiviteter | Bestyrelse | Medlemssiden (log-in) | Indmeldelse | Maximalt.dk
 
Aktiviteter 2019liste

27 maj 2019

Resultatliste fra Mesterskabet 2019


Foreløbige resultater kl. 00:14 d. May 26, 2019

Maximesterskabet 2019


Foreløbig resultatliste fra Fyn Cup.
Placering Korrigeret sejltid

104 1:3:54:01 Maxi 999 Frida DEN 109 Peter H Hansen Bogense
122 1:4:11:35 Maxi 1000 Eauzone Den 642 Knud Møller Egå
189 1:5:52:06 Maxi 84 Isabel DEN 436 Carsten Højgaard Fredericia Sejlklub
195 1:6:03:27 Maxi Fenix Kong-Kurs DEN 923 Kurt Corfixsen Lynæs
197 1:6:09:49 Maxi Magic Puff DEN 82 Johnny Christensen Hou Bådelaug


Tilmeldte som ikke står opført med båden som medlem af Dansk Maxi Klub

161 1:4:48:43 Maxi 909 La Vida DEN 44 Frank Rhode Lynæs
171 1:5:02:20 Maxi 1000 Maxine DEN634 Hans Brunsgaard Jørgensen Aabenraa Sejlclub
202 1:7:04:33 maxi 95 Maxine DEN 322 Christian Thomsen Fredericia sejlklub

Gennemførte ikke sejladsen
Maxi 77 Flyv DEN 2422 Per Vedby Jørgensen Kolding
Maxi 77 Klodhans DEN 3032 Henrik Zoega Kolding Bådelaug

02 november 2019

Maxilørdag med sejl- og rigtrim


Tid & Tema
Maxilørdag bliver i år afholdt lørdag d. 2. november med fokus på optimal sejl- og rigtrim (og rigelig, god mad i godt selskab).

Mødested
Vi mødes kl 13:00 hos Martin ved Dansk Marineudstyr på adressen:
Industrivej 1
6000 Kolding

Program
- Hos Dansk Marineudstyr får vi selskab af Bo Lindegaard, fra Columbus Marine som vil dele gavmildt ud af tips, tricks og instruktioner til optimal sejl- og rigtrim samt fortælle om deres produkter

- Som sædvanligt byder Martin på lidt spiseligt, og han har også lovet at komme med nogle skarpe Maxi-tilbud.

- Når vi har lært alt om sejl og rig og handlet færdig, går turen til Marina Syd, hvor vi vil nyde Anjas hjemmebagte kage til kaffen i Kolding Bådelaugs hyggelige klubhus.

Aftensmaden er (selvfølgelig) Kong Fiddes livret. Drikkevarer medbringer du selv.

Adressen er
Kolding Bådelaug
Skamlingsvejen 5
6000 Kolding


Pris
Prisen er 80 kr. pr. deltager. Tilmelding er først bindende ved betaling på MobilePay: 24839698

Tilmelding foretages nedenfor (efter log-in).
Sidste tilmelding tirsdag d. 29 oktober

Vi glæder os til at se dig!

- Tommy og Anja10 november 2019

Generalforsamling 2019


Dansk Maxi Klub indkalder til ordinær generalforsamling
søndag den 10. november 2019 kl. 1200.

Sted: Klubhuset for Veddelev Strands Bådelaug.
Fiskervejen 75, Veddelev, 4000 Roskilde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og godkendelse af samme.
3. Årsregnskab og godkendelse af samme.
4. Budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:

Bestyrelse
Bent Henneberg, modtager genvalg
Erik Matthiesen, modtager genvalg
Suppleanter
Helmut Sørensen, modtager genvalg
Steen Cassøe, modtager ikke genvalg
Lea Marsengo, opstiller som suppleant
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Love.
8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober - ref. Vedtægter)
9. Eventuelt


Efter generalforsamlingen spiser vi frokost.
Pris 50,- kr. pr. person, inkl. drikkevarer .

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din tilmelding senest den 3. november.

Tilmelding foretages nedenfor (efter log-in).

Klubbens beklædning – kan købes efter generalforsamlingen,
så husk også at medbringe kontanter hertil..

Forslag til behandling på ordinær generalforsamling
skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober

Vel mødt til generalforsamling

På bestyrelsens vegne
Jens Peter Nielsen / Formand


10 november 2019

Deadline MAXI Nyt Nr. 4 2019


Nummer 4 - 2019 af MAXI Nyt udkommer medio december 2019
Dead-line er 10. november 2019.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub02 februar 2020

Deadline MAXI Nyt Nr. 1 2020


Nummer 1 - 2020 af MAXI Nyt udkommer ultimo marts 2020.
Dead-line er 02 februar 2020.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub05 maj 2020

Deadline MAXI Nyt Nr. 2 2020


Nummer 2 - 2020 af MAXI Nyt udkommer medio juni 2020.
Dead-line er 5 maj 2020.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub07 september 2020

Deadline MAXI Nyt Nr. 3 2020


Nummer 3 - 2020 af MAXI Nyt udkommer medio oktober 2020.
Dead-line er 7. september 2020.

Artikler eller andet godt stof til bladet sendes til bladets redaktør.
Se mail adresse etc. på medlemssiderne.

Med sejler hilsen
Dansk Maxi Klub